Co to jest IKONA

Ikona jest oknem do wieczności, poprzez które można zobaczyć Boży świat przedstawiony w kolorach obecność osób świętych, a poprzez nie obecność samego Boga.

Ikona należy do sakramentaliów które wypisały kolorami widzialną Ewangelią, jest malarskim obrazem Boga i Świętych i wykracza poza to co doświadczalne.

Ikona jest nieodzownym elementem wschodniej liturgii i najlepiej ją można zrozumieć we wnętrzu cerkwi.