Ikona a Kanon

Zalążkiem ikon jest kultura bizantyjska, która oznaczała się wysokim poziomem skanonizowania. Niemal wszystkie dziedziny życia począwszy od osobistego, społecznego nawet politycznego i religijnego były objęte systemem obyczajów i form, które można określić mianem Kanonu.

Zestaw owych norm jest stosunkowo ograniczony, natomiast w każdej z nich możemy się dopatrywać głębokiej treści znaczenia. Dotyczy to również mocnego wpływu Kanonu artystycznego który jest jednym z jej przejawów. Kanon wyraża się w różnych dziedzinach sztuki: Literaturze, muzyce teatrze, architekturze i malarstwie.