Początki Ikonografii

Główny zarys kanonu ikonowego kształtował się w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa, począwszy od najstarszych znanym archeologom przedstawień w malarstwie katakumbowym.

Tradycja wschodnia utrzymuje, że pierwszą ikonę namalował Św. Łukasz na blacie nazaretańskiego stołu, uwieczniając postać Maryi z Dzieciątkiem