Historia Ikony Kanonicznej

Proces ikon pisanych Krok po kroku.

Czyli jak powstają kanoniczne rękodzieła. Pisanie ikon świętych jest niezmienne od stuleci. Pisze się ikony na desce, która jest symbolem krzyża Chrystusowego.

Często powstają z Bożą łaską na podobraziach, które bez mała mają 150 lat. Daje to nam gwarancję, że podobrazie takie nie zmieni tak szybko swojej struktury czyli nie popęka.