Wymiary ikon

Ikony są pisane w poniższych wymiarach które są dopasowane do wizerunku Ikony nie odwrotnie.

Cena Ikony jest uzależniona od wielkości ikony i od stopnia trudności czyli od ilości postaci które są widoczne na ikonie.

Większy wymiar odnosi się do wysokości ikony, a bok jest dopasowany wprost proporcjonalnie do przedstawionego wizerunku.

12 x 20 cm

15 x 30 cm

16 x 16 cm

16 x 21 cm

16 x 30 cm

16 x 40 cm

17 x 25 cm

18 x 14 cm

18 x 24 cm

20 x 22 cm

20 x 28 cm

20 x 30 cm

20 x 40 cm

23 x 35 cm

25 x 30 cm

25 x 45 cm

28 x 28 cm

32 x 33 cm